Sportska redakcija

fotografija osobe

Joško Elezović

email: sport@jadranskiradio.hr

fotografija osobe

Frane Grgurević

email: sport@jadranskiradio.hr