Online radio postaje

Online radio postaje, koje prenose svoj program u digitalnom formatu preko interneta, korištenjem streaminga, zahtijevaju toliko malo osnovnih tehničkih uvjeta, da je u posljednjih dvadesetak godina njihov broj eksponencijalno narastao, te i dalje raste.

Tradicionalne komercijalne radio stanice, čiji korijeni leže u tehnologiji radioprijemnika i emitiranja programa u eteru, imaju konvencionalan oblik svojih programa. No, to nije slučaj i s online radio postajama, koje imaju jedinstvenu prednost dinamičnog mijenjanja svog sadržaja emitiranja, te na taj način mogu dosegnuti širi opseg slušatelja nego što to mogu komercijalne radio postaje. Kada se govori o kategorijama pod koje se mogu svrstati online radio postaje, jednostavno ne postoje krajnje granice koje ih definiraju.

Novosti i vremenska prognoza

Ove informacije su uvijek zanimljive i korisne slušateljima, te mnoge online radio postaje donose besprekidan niz informacija o najnovijim događajima te uzbudljivim pričama na lokalnoj i globalnoj razini.

Sportski programi

Online radio postaje koje emitiraju program sa sportskim sadržajem donose novosti o sportu, sportašima i rezultatima natjecanja, prijenose utakmica i slično.

Muzički programi

Kao što im ime sugerira, ove internetske radio postaje fokusiraju svoj program na svijet glazbe. Prosječan muzički online radio program sadrži par sati isključivo glazbenog materijala, koji može spadati u određenu muzičku vrstu (klasična glazba, rock glazba, jazz glazba, metal glazba, country glazba itd.), u određeni vremenski period (muzika 70-tih, 80-tih, 90-tih i slično), ili čak biti tematski određen (romantična muzika, muzika iz filmova itd.)

Slično kao i tradicionalne radijske postaje, i online radijske postaje obično prenose svoj program u stvarnom vremenu te omogućuju slušateljima da sudjeluju uživo u programu pozivima ili online komunikacijom, glasajući za određene pjesme ili izražavajući svoje muzičke želje.

Zabavni programi

Ovakve online radio postaje prenose humorističke i lagane sadržaje, koji se mogu sastojati od snimki komičarskih nastupa, humorističke kritike, interaktivne kvizove u kojima sudjeluju slušatelji, natjecanja uživo tijekom prenošenja programa i slično.